Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie en advertenties te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). 

Over ons

De website www.vsbfondwoerden.nl wordt beheerd door Stichting VSB Fonds Woerden. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de AVG.

Onze gegevens zijn:
Stichting VSB Fonds Woerden
KvK: 41172422
info@vsbfondswoerden.nl

Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer u een aanvraag bij ons doet, zal aan u gevraagd worden om gegevens in te vullen. Naast de ‘zakelijke’ gegevens, de gegevens van uw vereniging of stichting, vragen wij ook naar de persoonsgegevens van u, als aanvrager. Wij verwerken in dat geval alleen de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt heeft. 

Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • Voor- en achternaam;
  • E-mailadres;
  • Adres;
  • Telefoonnummer. 

De gegevens die u aan ons verstrekt, gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor u ze verstrekt heeft, namelijk het onderhouden van contact en het beoordelen en behandelen van uw aanvraag. 

Bewaartermijn

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De onderstaande termijn geldt, tenzij er verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden. 

Op het moment dat u persoonsgegevens invult in ons digitale aanvraagformulier worden deze gegevens opgeslagen. Deze gegevens blijven voor 7 jaar beschikbaar in ons archief, zodat wij op een later moment kunnen terugzien welke aanvragen uw organisatie heeft gedaan. 

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. De beveiligingsmaatregelen die wij gebruiken zijn onder andere logische toegangscontrole met wachtwoorden en beveiliging van netwerkverbindingen via SSL.

Met wie delen wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen verstrekt worden aan derden die ten behoeve van ons een deel van de verwerking van uw aanvraag op zich zullen nemen.  U mag ervan uitgaan dat deze bedrijven zorgvuldig worden geselecteerd. Bovendien moeten die bedrijven zich contractueel jegens Stichting VSB Fonds Woerden verplichten dat zij zich op hun beurt ook aan de Privacywetgeving houden.

Cookies

Ten behoeve van de controle op de juiste werking van de site maakt onze provider gebruik van functionele cookies. 

Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door uw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. 

Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer: [http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies].

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen. Via de website Your Online Choices [http://www.youronlinechoices.com/be-nl/] kunt u meer uitleg vinden over hoe u cookies uit kunt schakelen.

Rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen. 

Als u aan ons uw toestemming heeft gegeven om bepaalde gegevens van u te verwerken, heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen. Wij zullen uw verzoek binnen vier weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. U kunt uw verzoek mailen naar: info@vsbfondwoerden.nl

U heeft het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan. Deze klacht kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Copyright © Stichting VSB Fonds Woerden | Website: Pencilblocks | Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud