Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Akkoord

Aanvraagprocedure

Zoek jij financiële steun voor jouw maatschappelijk project of burgerinitiatief? Vraag je donatie eenvoudig online aan bij VSB Fonds Woerden. Doe dit wel volledig en op tijd.

Vraag je donatie eenvoudig online aan

Je kunt het hele jaar door online een donatie aanvragen. Let er wel op dat VSB Fonds Woerden je aanvraag minimaal 10 weken voor aanvang van het project volledig en compleet heeft ontvangen. Incomplete aanvragen kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Een complete aanvraag voor een project van een organisatie bestaat uit:

 • Het volledig ingevulde online aanvraagformulier.
 • De statuten van de aanvragende organisatie.
 • Een recent uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel (niet ouder dan drie maanden).
 • De laatst verschenen jaarrekening en jaarverslag.
 • Een uitgebreide projectbeschrijving, inclusief tijdsplanning.
 • Een gedetailleerde begroting en dekkingsplan.
 • Een overzicht van instellingen waar ook een aanvraag voor een bijdrage is ingediend.
 • Relevante informatie over de organisatie en activiteiten.

Voor een burgerinitiatief vragen wij je de volgende informatie aan te leveren:

 • Het volledig ingevulde online aanvraagformulier.
 • Namen van minimaal drie initiatiefnemers ouder dan 16 jaar.
 • Een uitgebreide omschrijving van jouw project waarin je duidelijk omschrijft wat je wilt bereiken, voor wie het initiatief is bedoeld en wie er meehelpen.

Online donatie aanvragen

Je kunt je aanvraag voor een donatie alleen via het online aanvraagformulier indienen:

Wanneer behandelen wij je aanvraag? 

Zorg ervoor dat je aanvraag voor financiële steun uiterlijk 10 weken voor de start van het project bij VSB Fonds Woerden binnen is. De directeur van VSB Fonds Woerden beoordeelt de donatieverzoeken op inhoud en kwaliteit en adviseert het bestuur. Het bestuur bepaalt in de bestuursvergadering of de gevraagde donatie wordt toegekend. In de bestuursvergadering behandelt het bestuur de aanvragen die uiterlijk 2 weken voor de vergadering zijn ingediend.

Vergaderdata

16

februari 2022

6

april 2022

8

juni 2022

31

augustus 2022

18

oktober 2022

15

december 2022

Overeenkomst

Zegt VSB Fonds Woerden een donatie toe, dan ontvang je een bevestigingsbrief met verschillende bijlagen, zoals de algemene voorwaarden. In deze bevestigingsbrief staat wat wij van elkaar mogen verwachten. Door het ondertekenen en retourneren van de akkoordverklaring, is de overeenkomst een feit. 

Garantiedonatie

Is de begroting of het dekkingsplan nog niet exact bekend op het moment dat je een donatie aanvraagt, dan kan VSB Fonds Woerden je een garantiedonatie geven. Je stuurt na afloop van het project een financiële verantwoording. VSB Fonds Woerden stelt daarna de definitieve donatie vast. Was een donatie niet of niet geheel nodig voor het uitvoeren van het project, dan vragen we je het restant terug te betalen.

Accountantsverklaring

Het is mogelijk dat Stichting VSB Fonds Woerden, ter bevestiging dat de verstrekte donatie daadwerkelijk is besteed aan het bedoelde project, een accountantsverklaring vraagt. De kosten hiervan zijn voor rekening van de aanvrager van de donatie.  

Contact

Stichting VSB Fonds Woerden
Pompmolenlaan 13
3447 GK Woerden
info@vsbfondswoerden.nl

Copyright © Stichting VSB Fonds Woerden | Website: Pencilblocks | Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud