Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Akkoord

Richtlijnen en criteria

Wil je weten of je voor je project een donatie kan aanvragen bij VSB Fonds Woerden? Lees onze richtlijnen en criteria. 

Kom ik in aanmerking voor een donatie van VSB Fonds Woerden?

VSB Fonds Woerden steunt concrete en afgebakende projecten die zijn opgezet door stichtingen, verenigingen of groepjes inwoners uit Woerden. De projecten die wij steunen richten zich op de inwoners van de gemeente Woerden en hebben geen winstoogmerk. 

Wij steunen projecten die voldoen aan de volgende kenmerken:

 • Het project moet nog van start gaan.
 • Je probeert ook bij andere partijen een financiële ondersteuning te ontvangen.
 • We behandelen per aanvraag één project.
 • Wij toetsen ingediende projecten op eigen inbreng en samenwerking met andere partijen en op de reikwijdte van het project: hoeveel mensen hebben straks plezier van of baat bij het project.
 • Bekijk hier de criteria voor burgeriniatieven.

Welke projecten steunen wij niet:

 • projecten van organisaties met een winstoogmerk;
 • projecten van organisaties met voldoende eigen vermogen;
 • projecten met een uitgesproken commercieel, politiek of religieus karakter;
 • projecten van organisaties die een aanvraag indienen voor de dekking van reguliere exploitatiekosten, overheadskosten of salariskosten;
 • organisaties die een niet-projectgebonden aanvraag insturen;
 • projecten die buiten de gemeentegrenzen van Woerden plaatsvinden;
 • projecten die niet passen binnen het beleid van Stichting VSB Fonds Woerden (bijvoorbeeld jubilea, feesten of de uitgave van boeken)
 • projecten van individuele aanvragers, anders dan een burgerinitiatief.

Voldoet jouw project aan onze criteria en richtlijnen? 

We kijken uit naar je aanvraag!

Contact

Stichting VSB Fonds Woerden
Pompmolenlaan 13
3447 GK Woerden
info@vsbfondswoerden.nl

Copyright © Stichting VSB Fonds Woerden | Website: Pencilblocks | Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud