Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie en advertenties te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

ANBI

Stichting VSB Fonds Woerden heeft een ANBI-status

Stichting VSB Fonds Woerden is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Schenkingen in het algemeen belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking. Hieronder staan de gegevens die Stichting VSB Fonds Woerden als ANBI op elektronische wijze openbaar dient te maken.

De ANBI-gegevens van Stichting VSB Fonds Woerden

Contactgegevens:
Stichting VSB Fonds Woerden
Pompmolenlaan 13
3447 GK Woerden
Telefoon: 06 - 53 10 46 25
E-mail: info@vsbfondswoerden.nl
Website: www.vsbfondswoerden.nl
RSIN: 27.24.704

Beleidsplan en statuten

Het doel van Stichting VSB Fonds Woerden is om zonder winstoogmerk een bijdrage te leveren in haar werkgebied aan het behoud en het verbeteren van een leefbare samenleving, met het oog op een duurzame toekomst, alles in de ruimste zin des woords.

In de statuten staat hoe wordt getracht het doel te bereiken. Het accent van het donatiebeleid van Stichting VSB Fonds Woerden ligt op het doen van uitkeringen van algemeen maatschappelijk belang en aan projecten met een ideële of sociale strekking. Instellingen, verenigingen en stichtingen, die zich bezighouden op het gebied van kunst & cultuur, sociaal & maatschappelijk, educatie, gezondheid, recreatie en sport, zijn doelgroep van Stichting VSB Fonds Woerden.
Naast het verstrekken van donaties aan bovenvermelde doelen binnen de Woerdense samenleving is een beleidsuitgangspunt van de Stichting om het vrij besteedbaar vermogen intact te houden en de beschikbaar gestelde donaties te financieren vanuit het rendement dat op het vermogen wordt gemaakt. Dit alles binnen de kaders van de geformuleerde doelstelling.

Bestuur

De Stichting VSB Fonds Woerden wordt bestuurd door vijf bestuursleden. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid van maximaal twee verlengingen van telkens drie jaar. Voor het aftreden van de leden van het bestuur hanteert het bestuur een rooster van aftreden.

Samenstelling bestuur

De bestuursleden hebben bij voorkeur een band met één of meerdere categorieën. Bij het samenstellen van de profielschets wordt rekening gehouden met de gewenste specialiteit die bij de ontstane vacature behoort.

Beloning

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden een beloning, vast te stellen door het bestuur. De directeur ontvangt voor de niet-beleidsbepalende werkzaamheden (met name uitvoerende werkzaamheden) een marktconforme vergoeding.

Administratieve organisatie

De directeur voert de administratie van Stichting VSB Fonds Woerden. De jaarrekening van Stichting VSB Fonds Woerden wordt uitgevoerd door Grant Thornton Accountants.

Publicatieplicht

Stichting VSB Fonds Woerden voldoet aan haar publicatieplicht via deze website.

FIN Code Goed Bestuur

Het bestuur van de Stichting VSB Fonds Woerden verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt. Dit is voor het laatst gebeurd in 2021.

Gedragscode

VSB Fonds Woerden onderschrijft de gedragscodes van de FIN.

Copyright © Stichting VSB Fonds Woerden | Website: Pencilblocks | Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud